AutTalk

Autismus

Co říkají o autismu odborníci ?

V současné době neexistuje žádné objektivní biochemické, neurologické nebo biologické vyšetření, které by s vysokou pravděpodobností prokázalo poruchu autistického spektra (PAS). Výjimku tvoří diagnostika pro Rettůr syndrom. Hodně se diskutuje o tom, že nárůst případů autismu je způsoben zdokonalením diagnostiky. Tento argument je nesprávný. Revize diagnostických metod z počátku devadesátých let naopak zpřísnila a omezila kritéria pro diagnózu PAS.

PAS mohou být diagnostikovány zpravidla do věku pěti let, ale v řadě případů jsou rozpoznány již v osmnácti měsících. Varovné příznaky této poruchy si však mohou rodiče uvědomovat již v průběhu vývoje dítěte kolem prvního roku života.

Do poruch autistického spektra (PAS) patří poruchy, které jsou spojovány především s narušením funkcí mozku. Nervová soustava dětí s PAS nemá schopnost adekvátně přijímat a zpracovávat informace ze smyslů. To se týká zraku, sluchu, čichu a dotyků. Některé děti jsou mimořádně citlivé na chlad nebo bolest. Bolestivě mohou vnímat dotyk oblečení, tlak obuvi, zvonění telefonu, zvuk vysavače, rozruší je některé vůně i chutě. Některé děti jsou naopak k bolesti necitlivé — mohou si zlomit ruku a přitom nepláčou, mohou tlouci hlavou o zeď a nepociťovat bolest, zatímco náhlé osvětlení na ně může působit jako silně bolestivý a nepříjemný podnět.

Autistické děti nechápou, proč se lidé chovají určitými způsoby a samy se neumějí chovat tak, jak lidé za určitých situací očekávají. Součástí charakteristiky autistických obtíží je nedostatek porozumění okolnímu prostředí. Postižený obtížně vyjadřuje svá přání a potřeby, zpravidla dává najevo nesouhlas svým křikem, někdy doprovázeným ležením na zemi. Charakteristické je také lpění na neměnnosti způsobů života a prostředí, které poskytuje určitý pocit bezpečí svou stálostí a opakováním.

Prof.RNDr.Anna Strunecká, Dr.Sc.

ZOOT