AutTalk

Autismus

Dotazník ATEC

ATEC (The Autism Treatment Evaluation Scale) je diagnostický dotazník, který vyvinuli Bernard Rimland a Stephen Edelson v Autism Reasearch Institute ve Spojených Státech. Původně sloužil k vyhodnocení účinnosti péče o děti s PAS, později se ukázalo, že může být velmi užitečný také pro posouzení aktuálního stavu dítěte z pohledu komunikace, sociálních dovedností, poznávacích dovedností, smyslových schopností , projevů chování a celkového zdraví.

Dotazník ATEC se skládá ze čtyř částí: I. Řeč/jazyk/komunikace (14 otázek); II. Sociální dovednosti (20 otázek); III. Smyslové / Poznávací schopnosti (18 otázek); a IV. Zdraví / fyzické aspekty / chování (25 otázek).

Výsledné skóre určuje míru PAS - čím vyžší, tím větší je poškození autistického spektra. Zdravý jedinec má skóre 10 nebo méně.

Tento dotazník využíváme jako informační základ při podání žádosti o příspěvek a najdete jej taky na stránkách ARI (Institut pro výzkum autismu) www.surveygizmo.com přistupný bezplatně taky v Češtině.

ZOOT