AutTalk

Aktuality

Dobrovolnictví, floortime a společná sobota

V sobotu 7.10.2017 se uskutečnilo další setkání rodičů pečujicích o autistické děti. Všechny hosty, příznivce a tentokrát i zájemce o dobrovolnictví uvítali Katka a Jan Sokolovi. Ti také poděkovali paní Evě Špačkové, radní MČ Praha 1, která nad setkáním převzala záštitu, ředitelce ZŠ Vodičkova paní Dagmar Zelené, která poskytla prostor školy a paní vedoucí oddělení školství MČ Praha 1 paní Michaele Vencové, která se zúčastnila procesu přípravy setkání.

Právě o dobrovolnících, kteří si přicházejí hrát s jejich synem Angelem hovořili Bára a Ernesto Chuecos. Naživo i na videu promluvilo také několik dobrovolníků, např. kameraman, manažerka, účetní či speciální pedagožka. Hovořili třeba o tom, jak se k dobrovolnictví dostali a co jim do života přináší. Na to navázala Katrin Telin představením metody DIR/floortime a svých zkušeností s tím, jak metoda funguje. Pak přišel čas na přestávku na kávu, která se nakonec protáhla až do konce programu. U skvělého občerstvení od našeho již tradičního partnera Café AdAstra se vytvořily diskuzní skupinky a rozproudila se debata s Bárou a Ernersten, s Katrin i s Petrem Richterem, který sdílel své zahraniční zkušenosti z práce s autisty. Děkujeme všem za to, že dorazili a pomohli nám vytvořit příjemnou a důvěrnou atmosféru. A v neposlední řadě děkujeme České spořitelně za pomoc s úhradou nákladů setkání.